# Tiếng Việt #

Học viện đào tạo hoạt hình quốc tế Sconnect

Expose your talents in animation world

MMO (Quản trị kênh và sáng tạo nội dung trên Youtube)

Khung Nội dung Chương trình học:

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ MMO TRÊN NỀN TẢNG YOUTUBE
 1. Xu hướng nghề nghiệp MMO - kinh doanh MMO với Youtube.

 2. Tổng quan hoạt động sản xuất và kinh doanh với Youtube

 • 04 kiến thức cốt lõi gia nhập mảng MMO trên Youtube

 • 03 bước bước phát triển năng lực thành công tại Sconnect

PHẦN II. SÁNG TẠO NỘI DUNG – ĐÀO TẠO KIẾN THƯC VÀ CÔNG CỤ 

II.1 Vai trò của nội dung trên youtube

II.2 Đào tạo sáng tạo kịch bản nội dung.

II.3 Đào tạo sáng tạo nội dung biên tập

 • Các tiêu chuẩn video biên tập.

 • Đào tạo công cụ video editor

II.4 Đào tạo sáng tạo ảnh đại diện

* Các tiêu chuẩn của ảnh đại diện.

* Đào tạo công cụ thiết kế ảnh đại diện.

PHẦN III. YOUTUBE- BỘ CHÍNH SÁCH - THÔNG SỐ VÀ KẾT QUẢ ĐẦU RA

III. 1. Bộ chính sách và Nguyên tắc vận hành
III.1.1 Chính sách cộng đồng
III.1.2 Chính sách bản quyền
III.1.3 Chính sách kiếm tiền
III.2. Nguyên tắc phân phối các video trên Youtube

III.2.1 Nguyên lý phân phối các video trên nền tảng youtube

III.2.2 Kiến thức Matrix các thông số đầu vào Youtube

III.3 Bộ các thông số kết quả đầu ra quan trọng của Youtube

III.3.1 07 các thông số kết quả đầu ra quan trọng của Youtube

III.3.2 Cách vận dụng các yếu tố kinh doanh trên Youtube

PHẦN IV. THỰC CHIẾN QUẢN TRỊ KÊNH NỘI DUNG TRÊN YOUTUBE

IV.1 Chức trách, nhiệm vụ của người quản trị kênh nội dung

IV.2 Quy trình vận hành quản lý một một kênh nội dung trên youtube

IV.3 Chiến lược sử dụng từ khóa tạo lợi thế

IV.4 Chiến lược sáng tạo ảnh đại diện tạo lợi thế

IV.5 Chiến lược gia tăng khán giả cho kênh từ nội tại youtube

IV.6 Chiến lược thúc đẩy khách hàng truy cập kênh từ bên ngoài

IV.7 Kỹ thuật gia tăng tương tác và các điểm lưu ý khi tương tác khách hàng trên kênh

IV.8 Bộ chỉ số đo lường và Kỹ thuật phân tích dữ liệu phục vụ đánh giá và tối ưu kênh

IV.9 Các vấn đề hay phát sinh và cách thức xử lý

PHẦN V. LẬP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG SAU KHÓA HỌC VÀ TỔNG KẾT

V.1 Lập kế hoạch phát triển kênh

V.2 Thuyết trình kế hoạch - Q&A - Bổ sung hoàn thiện

V.3 Bế giảng - Trao thưởng cho học viên xuất sắc/kế hoạch xuất sắc

Bạn nhận được gì sau khóa học MMO tại Sconnect Academy?

 • Chương trình học xâu chuỗi kỹ năng quản trị kênh và sáng tạo nội dung trên Youtube giúp học viên kết hợp được kỹ thuật nền tảng và hướng biên tập nội dung cho phù hợp.
 • Am hiểu chính sách vận hành để mang lại sản phẩm giá trị mà không vi phạm về nội dung truyền tải
 • Giảng viên thực chiến có kinh nghiệm lâu năm tại Sconnect theo sát giảng dậy và hỗ trợ
 • Được trải nghiệm ngay tại Xưởng phim Sconnect, thực hành luôn ở bộ phận Maketing, Kinh doanh, Nội dung tổng hợp, Quản trị kênh để áp dụng cho việc học đạt hiệu quả.
 • Cơ hội được làm việc tại Sconnect – Công ty Top 1 tại Việt Nam về sản xuất phim hoạt hình trên Youtube tại Việt Nam
Link Đăng ký khóa học Online: https://bitly.com.vn/qq4o8u