# Tiếng Việt #

Học viện đào tạo hoạt hình quốc tế Sconnect

Expose your talents in animation world

Danh sách giảng viên

 • Giảng viên
 • Vị trí
 • Khóa học
 • Phạm Duy Anh Phạm Duy Anh
 • Trưởng nhóm sản xuất Tiny 02 - BU Stop motion
 • Khóa học Hậu kỳ âm thanh
 • Nguyễn Đắc Tuyên Nguyễn Đắc Tuyên
 • Trưởng bộ phận Handmade - Sconnect/Giảng viên MMO
 • MMO - Đào tạo quản trị kênh và sáng tạo nội dung trên Youtube
 • Lò Quế Hằng Lò Quế Hằng
 • Giảng viên MMO
 • MMO - Đào tạo quản trị kênh và sáng tạo nội dung trên Youtube
 • Vũ Trung Đức Vũ Trung Đức
 • Quản lý Bộ Phận Âm Nhạc Sconnect /Giảng viên Âm Nhạc
 • Âm nhạc
 • Nguyễn Văn Nhân Nguyễn Văn Nhân
 • Giảng viên Đạo cụ Stop motion
 • Diễn hoạt hoạt hình Stop motion
 • Hoàng Anh Phương Hoàng Anh Phương
 • Giảng viên Đạo cụ Stop motion/Trưởng nhóm Đạo cụ Tiny
 • Diễn hoạt Stop motion
 • Nguyễn Thiên Tùng Nguyễn Thiên Tùng
 • Chuyên viên đạo cụ Stop motion/ Giảng viên Stop motion
 • Diễn hoạt hoạt hình Stop motion
 • Cao Trọng Bách Cao Trọng Bách
 • Trưởng nhóm Kinh doanh/Giảng viên MMO
 • MMO (Quản trị kênh và sáng tạo nội dung trên Youtube)
 • Nguyễn Ánh Tùng Nguyễn Ánh Tùng
 • GĐ BU Stop motion/Giảng viên Stop motion
 • Khóa Diễn hoạt hoạt hình Stop motion