# Tiếng Việt #

Học viện đào tạo hoạt hình quốc tế Sconnect

Expose your talents in animation world

Hồ Tuấn Anh

Tốt nghiệp

  • Đại học mỹ thuật công nghiệp
  • Đại học văn hóa Hà Nội

Kinh nghiệm làm việc

  • (2003-2005) Làm quảng cáo và truyền thông tại công ty Vinatad - Trưởng nhóm thiết kế
  • (2005-2007) Làm quảng cáo in ấn tại công ty P&G - Phụ trách mảng in ấn và sản xuất
  • (2007-2010) Làm tại công ty truyền thông Việt Á - Trưởng phòng quảng cáo
  • (2010-2012) Giám đốc điều hành tại công ty truyền thông Aquleo và công ty Aplus
  • (2012-2020) Giám đốc công ty truyền thông Hồ Gia
  • (2020 - Nay) Trưởng dự án Fairytales tại Sconnect

Phong cách giảng dậy

Nghiêm khắc – Tận tâm

Kênh sản phẩm tiêu biểu trên Youtube