# Tiếng Việt #

Học viện đào tạo hoạt hình quốc tế Sconnect

Expose your talents in animation world

Hoàng Anh Phương

Tốt nghiệp

  • Kỹ sư Quản lý môi trường - ĐH Tài nguyên Môi trường Hà Nội

Kinh nghiệm làm việc

  • Cộng tác viên Đào tạo - BVĐK Vinmec - Editor trang Kpopline English
  • Công ty Eyeplus - Chuyên viên đạo cụ Stopmotion
  • Công ty Giant Kids Vị trí hiện tại: - Trưởng nhóm Đạo cụ Tiny - BU Stop-motion - Công ty S-connect

Phong cách giảng dậy

Lý thuyết kết hợp với thực hành trực quan Cởi mở, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm

Kênh sản phẩm tiêu biểu trên Youtube