# Tiếng Việt #

Học viện đào tạo hoạt hình quốc tế Sconnect

Expose your talents in animation world

Lò Quế Hằng

Tốt nghiệp:

  • Khoa Báo Truyền Hình- Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền

Kinh nghiệm làm việc:

  • 4 năm trong mảng sản xuất nội dung biên tập trên nền tảng Youtube
  • Là MC bình luận cho các hệ thống kênh Youtube Việt Nam lớn như: Xem gì hôm nay, Top10 Bóng Đá...
  • Định hướng phát triển cho hệ thống kênh Tổng Hợp với nhiều chủ đề khác nhau như: Funny Baby, Funny Pet, Animal,Tiktok ...
    Cụ thể : Funny babies and Pets 2,37M sub, Life Of Crocodile, Funny Vine 1,5M sub, Funny Babies 1,1M sub, Reproduction Live TV 660k sub...

Phong cách giảng dậy:

  • Cởi mở, gần gũi, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức
 
 

Kênh sản phẩm tiêu biểu trên Youtube