# Tiếng Việt #

Học viện đào tạo hoạt hình quốc tế Sconnect

Expose your talents in animation world

Nguyễn Ánh Tùng

Tốt nghiệp

  • Ngành Công nghệ thông tin - Học viện Kĩ Thuật Quân sự.

Kinh nghiệm làm việc

  •  2 năm (2015 - 2017) chuyên viên biên tập bộ phận Nội dung tổng hợp tại cty Sc.
  • 4 năm (2017 - 2021) Quản lý đội sản xuất phim hoạt hình công nghệ Stopmotion.
  • Kênh sản phẩm tiêu biểu.

Woa Luka Channel

Clay Mixer. 

Phong cách giảng dậy

Lắng nghe và chia sẻ.

Kênh sản phẩm tiêu biểu trên Youtube