# Tiếng Việt #

Học viện đào tạo hoạt hình quốc tế Sconnect

Expose your talents in animation world

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tốt nghiệp

  • Khoa Báo chí Truyền hình - Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Kinh nghiệm làm việc

Phong cách giảng dậy

Truyền cảm hứng và Chia sẻ kinh nghiệm

Kênh sản phẩm tiêu biểu trên Youtube