# Tiếng Việt #

Học viện đào tạo hoạt hình quốc tế Sconnect

Expose your talents in animation world

Nguyễn Đắc Tuyên

Tốt nghiệp:

  • Khoa Kỹ thuật Điện ảnh Truyền Hình - Đại học Sân khấu Điện Ảnh Hà Nội

Kinh nghiệm làm việc:

  • 2015 - 2018: Trưởng nhóm sáng tạo nội dung - công ty 9Film Việt Nam
  • 2018 - 2021: Quản lý đội ngũ sản xuất nội dung Handmade - Công ty Sconnect Việt Nam

Kênh sản phẩm tiêu biểu trên Youtube: Woa Doll Crafts,  Dolls Beauty

Phong cách giảng dậy:

  • Chia sẻ những điều giá trị từ trái tim mình!

Kênh sản phẩm tiêu biểu trên Youtube