# Tiếng Việt #

Học viện đào tạo hoạt hình quốc tế Sconnect

Expose your talents in animation world

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Tốt nghiệp

  • Khoa kinh tế - Đại học Utrecht - Hà Lan

Kinh nghiệm làm việc

  • Gần 3 năm kinh nghiệm về Marketing
  • Marketing tại công ty tư vấn & kiểm toán PwC
  • Quan hệ công chúng (Public Affairs) tại Abbott

Kênh quản lý:  Max's Puppy Dog +1M followers, Wolfoo and Friends +1M followers, Clay Mixer: 1.1M Followers, WOA Paper Motion: 1.2M Followers, Group: Best Babies Moments: 124k members

Phong cách giảng dậy

Cởi mở, gần gũi, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức

Kênh sản phẩm tiêu biểu trên Youtube