# Tiếng Việt #

Học viện đào tạo hoạt hình quốc tế Sconnect

Expose your talents in animation world

Nguyễn Thiên Tùng

Tốt nghiệp

  • Loại giỏi chuyên ngành Thiết kế đồ họa

Kinh nghiệm làm việc

  • Designer truyền thông nội bộ tại EVNEIC
  • Chuyên viên đạo cụ Lego Stop Motion tại Bộ phận R&D- Công ty S- Connect

Phong cách giảng dậy

Cởi mở, chia sẻ, truyền cảm hứng

Kênh sản phẩm tiêu biểu trên Youtube