# Tiếng Việt #

Học viện đào tạo hoạt hình quốc tế Sconnect

Expose your talents in animation world

Nguyễn Văn Nhân

Tốt nghiệp

Khóa ADMIN Trường đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Hanoi Arena

Kinh nghiệm làm việc

  • Trưởng nhóm đạo cụ - Nhóm Luka - BU StopMotion

Phong cách giảng dậy:

Cầm tay chỉ việc – Hết lòng vì Học viên Stop motion

Kênh sản phẩm tiêu biểu trên Youtube