# Tiếng Việt #

Học viện đào tạo hoạt hình quốc tế Sconnect

Expose your talents in animation world

Phạm Duy Anh

Kinh nghiệm:

  • Trưởng nhóm sản xuất Tiny 02 - BU Stop motion - SCONNECT
  • Kênh sản phẩm tiêu biểu trên Youtube: Clay Mixer 

Phong cách giảng dậy:

  • Truyền đạt và chia sẻ kiến thức hết mình

Kênh sản phẩm tiêu biểu trên Youtube