# Tiếng Việt #

Học viện đào tạo hoạt hình quốc tế Sconnect

Expose your talents in animation world

Trần Thị Diệu Ly

Tốt nghiệp

  • Loại Giỏi- Khoa Quản trị Kinh doanh- Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Kinh nghiệm làm việc

Phong cách giảng dậy

Lắng nghe và chia sẻ

Kênh sản phẩm tiêu biểu trên Youtube