# Tiếng Việt #

Học viện đào tạo hoạt hình quốc tế Sconnect

Expose your talents in animation world

Trịnh Quốc Vương

Tốt nghiệp

  • Đại học Hà nội_ Công nghệ thông tin
  • Học viện VTC AcademyConcept art
  • D'sculpt Studio _ Environment and characters for game
  • Học viện Art Heroes _ Stylized Characters Program

Kinh nghiệm làm việc

  • Hiker game
  • Gamo Studio.
  • Inwave Studio _ Model Leader.
  • Enjo Group _ Model Leader.

Phong cách giảng dậy

Chia sẻ không giới hạn ,giúp xây dựng phương pháp học tự chủ và tìm tòi kiến thức mới liên tục cho học viên.

Kênh sản phẩm tiêu biểu trên Youtube