# Tiếng Việt #

Học viện đào tạo hoạt hình quốc tế Sconnect

Expose your talents in animation world

Vũ Trung Đức

Tốt nghiệp

  • Genetic Bách Khoa

Kinh nghiệm làm việc

  • (2012-2014) : Chuyên viên xử lý âm thanh Ring Back Tones tại Công ty Galaxy Mobi
  • (2014-nay): Founder Kaishi Studio - Phòng thu âm chuyên nghiệp
  • (2019-nay) Quản lý Bộ Phận Âm Nhạc tại Sconnect

Phong cách giảng dậy

Lắng nghe và chia sẻ

Kênh sản phẩm tiêu biểu trên Youtube