# Tiếng Việt #

Học viện đào tạo hoạt hình quốc tế Sconnect

Expose your talents in animation world

Nguyễn Quang Duy

Giảng viên Đạo cụ Lego

Kênh sản phẩm tiêu biểu trên Youtube