# Tiếng Việt #

Học viện đào tạo hoạt hình quốc tế Sconnect

Expose your talents in animation world

Đối tác hướng nghiệp

SCONNECT luôn chào đón nhân tài và những Học viên có năng lực phù hợp với từng bộ phận sản xuất của Chúng tôi.

Sau khi kết thúc Khóa học tại Học viện, Học viên sẽ được đánh giá năng lực và phỏng vấn hướng nghiệp về Công ty Sconnect làm việc nếu các bạn có nguyện vọng.

Ngoài ra, SCONNECT cũng có hệ thống những Công ty liên kết hướng nghiệp chủ yếu trong lĩnh vực làm phim, truyền thông, quảng cáo… để Học viên lựa chọn ngành nghề, cơ quan làm việc phù hợp với nhu cầu thực tế của mình.

Hệ thống đơn vị liên kết hướng nghiệp

#
#
#
#
#
#
#
#