Học viên Nguyễn Mai Giang1
Học viên Nguyễn Mai Giang2

Nguyễn Mai Giang

Môn học:
  • MMO – Sáng tạo nội dung và kinh doanh trên Youtube
  • Hậu kỳ chuyên nghiệp
Đã trúng tuyển vị trí:

Trưởng phòng sáng tạo

Tại công ty:

Motif brand design company

Thông tin học viên

Mô tả chi tiết về học viên đã trúng tuyển đang cập nhật

icon socical fixed icon socical fixed