# Tiếng Việt #

Học viện đào tạo hoạt hình quốc tế Sconnect

Expose your talents in animation world

Học viện có chính sách gì với cựu học viên từng theo học ở Sconnect Academy không?

Cựu học viên quay lại học các khóa học khác tại Học viện sẽ được ưu đãi học phí theo từng khóa học. Chúng tôi luôn chào đón sự trở lại của các bạn và hãy giới thiệu bạn bè của mình đến môi trường học tập thực chiến và thân thiện của Học viện Sconnect nhé !