# Tiếng Việt #

Học viện đào tạo hoạt hình quốc tế Sconnect

Expose your talents in animation world

Các khóa học của Học viện tổ chức online hay trực tiếp ?

Các khóa học được thiết kế thực chiến nên việc đào tạo thực tế, cầm tay chỉ việc sẽ hiệu quả tốt hơn. Tuy nhiên Học viện cũng đã xây dựng và chuyển đổi một số môn học sang online để  đáp ứng được nhu cầu học tập của học viên  trong thời dịch như: Khóa học Biên Kịch, Khóa MMO – Đào tạo quản trị kênh và sáng tạo nội dung trên Youtube, Diễn hoạt hoạt hình 2D, Khóa Hậu kỳ âm thanh.