# Tiếng Việt #

Học viện đào tạo hoạt hình quốc tế Sconnect

Expose your talents in animation world

Tôi có được học thử không ?

Tất nhiên rồi ! Bạn được quyền học thử 1- 2 buổi. Nếu bạn thấy hứng thú và phù hợp với mình thì đăng ký học tiếp hoặc đăng ký khóa tiếp theo. (Phí học thử được tính trên số lượng buổi bạn đăng ký bạn nhé !)