Khám phá ngay
Khám phá ngay
Khám phá ngay

Giới thiệu Sconnect Academy

Thành lập

25/01/2021

SCONNECT là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực MMO (Make Money Online). Chúng tôi đang có thế mạnh sản xuất các video về chủ đề giáo dục, giải trí tại các nền tảng YouTube Facebook, Tiktok trên thị trường quốc tế. SCONNECT khởi đầu là một đơn vị sản xuất nội dung nhỏ trên YouTube, chưa có vốn, chưa có kinh nghiệm. Các sản phẩm của chúng tôi chủ yếu khai thác nội dung trên mạng online. Qua thời gian, các Sconnecter luôn thể hiện nỗ lực học hỏi một cách nghiêm túc và không ngừng cải tiến chất lượng nội dung, cùng sự đột phá về tư duy – dám nghĩ lớn làm lớn, sáng tạo

Chưa có kinh nghiệm. Các sản phẩm của chúng tôi chủ yếu khai thác nội dung trên mạng online. Qua thời gian, các Sconnecter luôn thể hiện nỗ lực học hỏi một cách nghiêm túc và không ngừng cải tiến chất lượng nội dung, cùng sự đột phá về tư duy – dám nghĩ lớn làm | lớn, sáng tạo

Câu chuyện thương hiệu

SCONNECT là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực MMO (Make Money Online). Chúng tôi đang có thế mạnh sản xuất các video về chủ đề giáo dục, giải trí tại các nền tảng YouTube Facebook, Tiktok trên thị trường quốc tế. SCONNECT khởi đầu là một đơn vị sản xuất nội dung nhỏ trên YouTube, chưa có vốn, chưa có kinh nghiệm. Các sản phẩm của chúng tôi chủ yếu khai thác nội dung trên mạng online. Qua thời gian, các SConnecter luôn thể hiện nỗ lực học hỏi một cách nghiêm túc và không ngừng cải tiến chất lượng nội dung, cùng sự đột phá về tư duy – dám nghĩ lớn làm lớn, sáng tạo, cầu tiến.

SCONNECT là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực MMO (Make Money Online). Chúng tôi đang có thế mạnh sản xuất các video về chủ đề giáo dục, giải trí tại các nền tảng YouTube Facebook, Tiktok trên thị trường quốc tế. SCONNECT khởi đầu là một đơn vị sản xuất nội dung nhỏ trên YouTube, chưa có vốn, chưa có kinh nghiệm. Các sản phẩm của chúng tôi chủ yếu khai thác nội dung trên mạng online. Qua thời gian, các SConnecter luôn thể hiện nỗ lực học hỏi một cách nghiêm túc và không ngừng cải tiến chất lượng nội dung, cùng sự đột phá về tư duy – dám nghĩ lớn làm lớn, sáng tạo, cầu tiến.

Xem thêm Thu gọn

Triết lý giáo dục

Tiêu đề của triết lý giáo dục

Đây là nội dung mô tả ngắn của triết lý giáo dục. Đây là nội dung mô tả ngắn của triết

Tiêu đề của triết lý giáo dục

Sconnect là doanh nghiệp hàng đầutại Việt Nam trong lĩnh vực MMO (Make Money Online ). Chúng tôi đang có thế mạnh sản xuất các video về chủ đề giáo dục giải trí tại các nền tảng Youtube, Facebook, Tiktok trên thị trường quốc tế. SCONNECT khởi đầu là một đơn vị sản xuất nội dung nhỏ trên Youtube.

Tiêu đề của triết lý giáo dục

Đây là nội dung mô tả ngắn của triết lý giáo dục. Đây là nội dung mô tả ngắn của triết

Tiêu đề của triết lý giáo dục

Sconnect là doanh nghiệp hàng đầutại Việt Nam trong lĩnh vực MMO (Make Money Online ). Chúng tôi đang có thế mạnh sản xuất các video về chủ đề giáo dục giải trí tại các nền tảng Youtube, Facebook, Tiktok trên thị trường quốc tế. SCONNECT khởi đầu là một đơn vị sản xuất nội dung nhỏ trên Youtube.

Tiêu đề của triết lý giáo dục

Đây là nội dung mô tả ngắn của triết lý giáo dục. Đây là nội dung mô tả ngắn của triết

Tiêu đề của triết lý giáo dục

Sconnect là doanh nghiệp hàng đầutại Việt Nam trong lĩnh vực MMO (Make Money Online ). Chúng tôi đang có thế mạnh sản xuất các video về chủ đề giáo dục giải trí tại các nền tảng Youtube, Facebook, Tiktok trên thị trường quốc tế. SCONNECT khởi đầu là một đơn vị sản xuất nội dung nhỏ trên Youtube.

Những giá trị
Học viên nhận được tại
SCONNECT ACADEMY

Tự chủ công việc sau
khi tốt nghiệp

Có thu nhập ổn định trong
trong thời buổi kinh tế biến động

Tự hào có một ngành
sáng tạo

Được sinh hoạt trong
môi trường năng động trẻ trung

Các khóa học
linh động
và chủ động

Những con số biết nói

30

Nút vàng và 60 nút bạc Youtube

400

Nhân sự trẻ trung năng động và sáng tạo

10.000

Nội dung videos với thương hiệu WOA NETWORK

3 tỷ

Lượt theo dõi mỗi tháng trên toàn hệ thống

Báo chí nói về chúng tôi

Không gian Sconnect Academy