SCONNECT ACADEMY JOBS

Kết nối doanh nghiệp với nhân sự ngành hoạt hình

300+

Doanh nghiệp
tuyển dụng

100+

Chức vụ
đang tuyển

200+

Việc làm mới
mỗi ngày

Việc làm mới nhất

Fresher PHP developer tại Hà Nội

50-100 Triệu/Tháng

Số 24, khu tập thể X16 Bộ công an, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Fresher PHP developer tại Hà Nội

10-20 triệu

Số 24, khu tập thể X16 Bộ công an, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Fresher PHP developer tại Hà Nội

8-20 triệu

Số 24, khu tập thể X16 Bộ công an, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Fresher PHP developer tại Hà Nội

10-15 triệu

Số 24, khu tập thể X16 Bộ công an, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

VIỆC LÀM NỔI BẬT

Fresher PHP developer tại Hà Nội

50-100 Triệu/Tháng

Số 24, khu tập thể X16 Bộ công an, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Fresher PHP developer tại Hà Nội

10-20 triệu

Số 24, khu tập thể X16 Bộ công an, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Fresher PHP developer tại Hà Nội

8-20 triệu

Số 24, khu tập thể X16 Bộ công an, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Fresher PHP developer tại Hà Nội

10-15 triệu

Số 24, khu tập thể X16 Bộ công an, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội