ĐỒ ÁN MẪU SAMA

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MẪU TẠI SAMA

Đồ án mẫu Khoa Hoạt hình là một phần của tiến trình R&D – xây dựng chương trình học – được nghiên cứu và thực hiện bởi đội ngũ giảng viên, học viên Học viện Đào tạo Hoạt hình Quốc tế Sconnect, đội ngũ chuyên gia Sconnect Việt Nam cùng các cộng sự.

Đối với Khoa Hoạt hình, Đồ án được đánh giá dựa trên yếu tố về Kịch bản, Chỉ đạo Mỹ thuật, Diễn xuất và các yếu tố khác phù hợp với chương trình học Dự án tốt nghiệp được đặt trên điều kiện nhóm sinh viên hoàn thiện chương trình học 2 năm của học viện, được sử dụng model có sẵn, được tiếp cận nguồn tài nguyên âm nhạc – diễn xuất để tham khảo. Hội đồng thẩm định đồ án sẽ đánh giá dựa trên các tiêu chí rõ ràng theo quy trình sản xuất từ tiền kì đến hậu kì như kịch bản, concept art, diễn xuất, hiệu ứng và các yếu tố khác phù hợp với chương trình học.

ĐỒ ÁN TIÊU BIỂU

HỖ TRỢ TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP

Nếu bạn đang muốn có những sản phẩm chất lượng mà chưa biết bắt đầu từ đâu, nếu bạn đang làm nhưng sản phẩm chưa được như ý
Hãy liên hệ ngay Sconnect Academy hoặc để lại thông tin để được các thầy cô tư vấn chi tiết nhất