HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

Hội đồng cố vấn của Sconnect Academy of Media Arts là những Chuyên gia, Nhà nghiên cứu, Nghệ sĩ - Họa sĩ hay các Giảng viên uy tín hàng đầu trong lĩnh vực Giáo dục Nghệ thuật và Sáng tạo trong và ngoài nước.

Sự tham gia của những chuyên gia đầu ngành trong quá trình nghiên cứu và phát triển chương trình học tại Sconnect Academy of Media Arts đảm bảo chất lượng đào tạo của trường học đạt chất lượng cao nhất, bắt kịp xu hướng giáo dục và tiêu chuẩn đầu ra của thế giới. Cùng với đó, các thầy cô trực thuộc Hội đồng cố vấn sẽ được thỉnh giảng trong các chương trình học, các sự kiện đào tạo đặc biệt dành riêng cho Sinh viên - Học viên tại SAMA; tham gia hoạt động Đào tạo chuyên môn cho Giảng viên trực thuộc Học viện với mục tiêu liên tục bồi dưỡng, đánh giá chất lượng Giảng viên - Sinh viên trường học.

Đội ngũ giảng viên

Tìm hiểu thêm Chương trình Đào tạo Sconnect Academy

Thông tin học bổng