Học bổng doanh nghiệp

Mở rộng cơ hội việc làm, kết nối doanh nghiệp cùng các ứng viên tiềm năng nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn phù hợp yêu cầu của thị trường. Quỹ Học Bổng ra đời bởi sự tài trợ của các doanh nghiệp dành cho học viên đã tốt nghiệp và phù hợp với các tiêu chí cần thiết của thị trường lao động chung.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
zz zz 1900.886.669 zz
zz zz 1900.886.669 zz
1900.886.669