Khám phá ngay
Khám phá ngay
Khám phá ngay

Cơ hội việc làm

Học viên Sconnect Academy
sau khi tốt nghiệp làm việc ở đâu?

Số lượng học viên

0869
Ứng tuyển ngay

Số lượng giảng viên

0869
Trở thành giảng viên

Số lượng đối tác

0869
Cơ hội hợp tác

Đội ngũ giảng viên

Cảm nghĩ học viên

Ms.Nguyễn Quỳnh Như

Học viên khóa 2

Sconnect Academy ra đời với sứ mệnh kết nối tri thức quốc tế nhằm nâng tầm chất lượng nguồn nhân lực và tạo dựng thương hiệu Việt trong ngành công nghiệp phim hoạt hình thế giới. Nguồn nhân lực và tạo dựng thương hiệu Việt trong ngành công nghiệp phim hoạt hình thế giới.

Ms.Nguyễn Quỳnh Như

Học viên khóa 4

Sconnect Academy ra đời với sứ mệnh kết nối tri thức quốc tế nhằm nâng tầm chất lượng nguồn nhân lực và tạo dựng thương hiệu Việt trong ngành công nghiệp phim hoạt hình thế giới. Nguồn nhân lực và tạo dựng thương hiệu Việt trong ngành công nghiệp phim hoạt hình thế giới.

Ms.Nguyễn Quỳnh Như

Học viên khóa 2

Sconnect Academy ra đời với sứ mệnh kết nối tri thức quốc tế nhằm nâng tầm chất lượng nguồn nhân lực và tạo dựng thương hiệu Việt trong ngành công nghiệp phim hoạt hình thế giới. Nguồn nhân lực và tạo dựng thương hiệu Việt trong ngành công nghiệp phim hoạt hình thế giới.

Ms.Nguyễn Quỳnh Như

Học viên khóa 3

Sconnect Academy ra đời với sứ mệnh kết nối tri thức quốc tế nhằm nâng tầm chất lượng nguồn nhân lực và tạo dựng thương hiệu Việt trong ngành công nghiệp phim hoạt hình thế giới. Nguồn nhân lực và tạo dựng thương hiệu Việt trong ngành công nghiệp phim hoạt hình thế giới.

Ms.Nguyễn Quỳnh Như

Học viên khóa 2

Sconnect Academy ra đời với sứ mệnh kết nối tri thức quốc tế nhằm nâng tầm chất lượng nguồn nhân lực và tạo dựng thương hiệu Việt trong ngành công nghiệp phim hoạt hình thế giới. Nguồn nhân lực và tạo dựng thương hiệu Việt trong ngành công nghiệp phim hoạt hình thế giới.

Sự kiện sắp tới

Tiêu đề sự kiện cố gắng để 2 dòng

Sconnect Academy ra đời với sứ mệnh kết nối tri thức quốc tế nhằm nâng tầm chất lượng nguồn nhân lực và tạo dựng thương hiệu Việt trong ngành công nghiệp phim hoạt hình thế giới. Sconnect Academy ra đời với sứ mệnh kết nối quốc tế

    Tiêu đề sự kiện cố gắng để 2 dòng

    Sconnect Academy ra đời với sứ mệnh kết nối tri thức quốc tế nhằm nâng tầm chất lượng nguồn nhân lực và tạo dựng thương hiệu Việt trong ngành công nghiệp phim hoạt hình thế giới. Sconnect Academy ra đời với sứ mệnh kết nối quốc tế