# Tiếng Việt #

Học viện đào tạo hoạt hình quốc tế Sconnect

Expose your talents in animation world

Học xong tôi có được giới thiệu việc làm không ?

SCONNECT luôn có nhu cầu khổng lồ về nhân sự ngành phim hoạt hình. Công ty có chính sách thu hút nhân tài cho các học viên sau khóa học. Học viên được hướng nghiệp gửi CV về Công ty tìm cơ hội làm việc và hợp tác. Đồng thời, SCONNECT đã kết nối với các đối tác cùng ngành giải trí luôn có nhu cầu nhân lực cao sẽ giúp các bạn thêm cơ hội làm trong ở doanh nghiệp uy tín.