CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG

WOLFOO SCHOLARSHIP

Số lượng học bổng
100 suất

TRỊ GIÁ

1.500.000.000 VNĐ

Đối tượng áp dụng

 • Là học sinh THPT hoàn thành bài thi
  Đánh giá năng lực
 • Đạt điểm xuất sắc trong vòng
  Phỏng Vấn cùng Hội Đồng Tuyển Sinh

FAIRY TALES SCHOLARSHIP

Số lượng học bổng
100 suất

TRỊ GIÁ

1.500.000.000 VNĐ

Đối tượng áp dụng

 • Là sinh viên trường Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp hoàn thành bài thi
  Đánh giá năng lực
 • Đạt điểm xuất sắc trong vòng Phỏng Vấn cùng Hội Đồng Tuyển Sinh

TINY SCHOLARSHIP

Số lượng học bổng
100 suất

TRỊ GIÁ

1.000.000.000 VNĐ

Đối tượng áp dụng

 • Hoàn thành bài thi Đánh giá năng lực
 • Đạt điểm giỏi trong vòng Phỏng Vấn
  cùng Hội Đồng Tuyển Sinh

HỌC BỔNG DOANH NGHIỆP

Số lượng học bổng
100 suất

TRỊ GIÁ

2.000.000.000 VNĐ

Đối tượng áp dụng

 • Là thủ khoa hoặc học viên có
  thành tích xuất sắc nhất sau khi
  tốt nghiệp
 • Có đồ án tốt nghiệp đạt điểm
  xuất sắc