Bài 1: Đại cương về kịch bản và video trên nền tảng giải trí nhanh

– Phân biệt các loại hình kịch bản:

+ Kịch bản phim điện ảnh

+ Kịch bản phim truyền hình

+ Kịch bản video trên nền tảng giải trí nhanh

– Các đặc trưng của nền tảng giải trí nhanh

Tài liệu bài giảng: Tại đây 

Video bài giảng: Tại đây

zz zz 1900.886.669 zz
zz zz 1900.886.669 zz
1900.886.669