# Tiếng Việt #

Học viện đào tạo hoạt hình quốc tế Sconnect

Expose your talents in animation world

Phan Thị Thơ

Tốt nghiệp

  • Đại học Khoa Học Tự Nhiên _ DHQGHN

Kinh nghiệm làm việc

  • Animation tại Giant Kids Studio
  • Animation, Motion graphic tại BigStar Media
  • Editor tại Hoplongtech
  • TeenWorld TeamLeader tại Sconnect 
  • Kênh sản phẩm tiêu biểu: TeenWorld

Phong cách giảng dậy

Học đi đôi với hành, Muốn thành công, hãy trực tiếp trải nghiệm

Kênh sản phẩm tiêu biểu trên Youtube