Mr. Nguyễn Thanh Sơn

* Kinh nghiệm chuyên ngành:
  • 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị kênh nói chung và sản xuất nội dung giải trí nói riêng
* Từng giữ các vị trí:
  • Chuyên viên cấp cao Tổ chức sản xuất - kênh Youtube Trắng TV - Orion Media
  • Trưởng nhóm Kinh Doanh Youtube - Phòng Social Hanoi - MCV Media
  • Trưởng nhóm Kinh Doanh - BP Trending Media - Sconnect
  • Trưởng nhóm Kinh Doanh - BP Fairy Tales - Sconnect

Đội ngũ giảng viên

zz zz 1900.886.669 zz
zz zz 1900.886.669 zz
1900.886.669