Ms. Trương Thị Hiền

  • 2 năm trong vị trí Giảng viên bộ môn Ngữ văn tại THPT Trí Đức - Hà Nội
  • Hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung
  • Chuyên gia Biên kịch của CTCP Sunrise Media

Đội ngũ giảng viên

zz zz 1900.886.669 zz
zz zz 1900.886.669 zz
1900.886.669