Mr. Đỗ Tuấn Anh

  • 6 năm kinh nghiệm làm phim trong vai trò biên kịch/đạo diễn. 2 năm trong vai trò bác sĩ kịch bản.
  • Chuyên gia về biên kịch phim ngắn độc lập, phim bộ ngắn, phim trên nền tảng giải trí nhanh.
  • Tham gia vào các đội nhóm chuyên sản xuất các video trên nền tảng giải trí nhanh với những sản phẩm triệu view.
  • Chuyên môn bác sĩ kịch bản từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp hoặc với khách hàng có nguyện vọng mang phim đi thi các giải thưởng.

Đội ngũ giảng viên

zz zz 1900.886.669 zz
zz zz 1900.886.669 zz
1900.886.669