Mr. Phạm Quốc Cường

  • 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất hoạt hình 3D
  • Tham gia các dự án lớn của Sconnect: 3D Minecraft, 3D Wolfoo

Đội ngũ giảng viên

zz zz 1900.886.669 zz
zz zz 1900.886.669 zz
1900.886.669