giảng viên Đặng Tất Đạt

Mr. Đặng Tất Đạt

Giảng viên

6 năm trong lĩnh vực sản sáng tạo nội dung:
  • Diễn hoạt 2D After Effect tại Giant Kids Studio
  • Edit các ND ngắn trên nền tảng Facebook
  • Diễn hoạt 2D sản phẩm dành cho Teen - Dự án Teenworld
  • Trưởng dự án 2D Animation Kids -Bearee

Đội ngũ giảng viên

zz zz 1900.886.669 zz
zz zz 1900.886.669 zz
1900.886.669