Ms. Phan Thị Thơ

  • Hơn 6 năm kinh nghiệm trong ngành Animation
  • 3 năm kinh nghiệm đứng lớp đào tạo Animation
  • 6 năm làm việc với các đối tác lớn như Viettel, VTV, VTVcab…

Đội ngũ giảng viên

zz zz 1900.886.669 zz
zz zz 1900.886.669 zz
1900.886.669