Mr. Nguyễn Duy Hải

Giảng viên

  • 3 năm Giảng dạy mĩ thuật
  • 2 năm làm Quản lý
- >10 năm làm việc với các đối tác, đơn vị, khách hàng lớn.

Đội ngũ giảng viên

zz zz 1900.886.669 zz
zz zz 1900.886.669 zz
1900.886.669