Trau dồi sáng tạo, vững bước tương lai với khóa học

Thời gian :

Địa điểm :

Sứ mệnh của SAMA

Sconnect Academy of Media Arts ra đời với sứ mệnh kết nối tri thức quốc tế nhằm nâng tầm chất lượng nguồn nhân lực và tạo dựng thương hiệu Việt trong ngành công nghiệp hoạt hình trên thế giới.

Tầm nhìn hướng tới SAMA là cơ sở đào tạo hàng đầu Việt Nam cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao trong nền công nghiệp sản xuất phim hoạt hình. Giá trị cốt lõi Kết nối Kết nối nguồn nhân lực giữa người học - người dạy, giữa doanh nghiệp - nhà trường, giữa lý luận và thực hành, tối ưu giá trị đào tạo từ nhiều nguồn tri thức. Chính trực Cam kết tính chính trực trong từng cá nhân và tập thể, thực hiện nhìn nhận, đánh giá và đối diện các vấn đề một cách trung thực, khách quan, có cơ sở. Tôn trọng Tôn trọng nguyên tắc hành xử chung được ban hành trong phạm vi nhà trường, hành động dựa trên bổn phận và trách nhiệm được giao cho. Sáng tạo Gia tăng giá trị sáng tạo trong mọi hoạt động của từng cá nhân và tập thể, lấy sáng tạo làm tiêu chí đánh giá tính hiệu quả của hoạt động sinh viên - giảng viên. Phát triển Đảm bảo sự phát triển toàn diện và bền vững về kiến thức, kỹ năng và tư duy cho toàn thể học viên - sinh viên, giản viên - nhân viên và đối tác của nhà trường.

  Họ và tên*

  Số điện thoại*

  Email*
  SỰ KIỆN KHÁC

  TIN BÁO CHÍ GẦN ĐÂY

  Xem thêm

  SỰ KIỆN GẦN ĐÂY

  Xem thêm
  zz zz 1900.886.669 zz
  zz zz 1900.886.669 zz
  1900.886.669