# Tiếng Việt #

Học viện đào tạo hoạt hình quốc tế Sconnect

Expose your talents in animation world

Phạm Đình Hải

Tôt nghiệp

Kinh nghiệm làm việc

  • Nhà Văn
  • Nhà Biên Kịch
  • Freelance

Phong cách giảng dậy

Tận tâm – Tận lực

Kênh sản phẩm tiêu biểu trên Youtube